História Lúčika

Detský Folklórny súbor Lúčik

Detský folklórny súbor LÚČIK pôsobí od roku 1992 v básnikmi ospievanom Turčianskom kraji, v kúpeľnom meste Turčianske Teplice. V tomto meste vyvierajú liečivé pramene, ktoré pomáhajú ľuďom postihnutým reumaticko-urologickými ochoreniami.
Samotný región Turiec bol od nepamäti krajom chudobným, čo ovplyvnilo aj folklórnu oblasť. Významnými postavami vtedajších čias boli turčianski olejkári, ktorí nielen liečili, ale prinášali do Turca i nové zvyky, či vedomosti, a tak ovplyvnili čiastočne aj život v Turci. Zvyky, obyčaje, profesie, odevy - to všetko sa snažia obnoviť vo vedomí dnešnej generácie deti z folklórneho súboru LÚČIK, ktorý spojila láska k ľudovej piesni, tancu, vtedajším hrám, či k ľudovej hudbe. Súbor má v súčasnosti okolo 50 členov, počnúc 3-ročnými deťmi MŠ, až po deti 12 až 13-ročné,navštevujúce základnú školu.
Umeleckými vedúcimi súboru a súčasne aj choreografkami všetkých programov boli učiteľky Vilma Hoghová, Gabriela Očkajová a Anna Matuľová, ktora bola  súčasne aj vedúcou detskej ľudovej hudby PRAMIENOK.
Súbor úspešne účinkoval na mnohých okresných prehliadkach folklóru, kde získal 1. miesto, krajských prehliadkach, v okolitých mestách či dedinách Turca i Slovenska.
Zaujímavými sú detské nedele v Turčianskom skanzene ľudovej architektúry v Martine, kde pravidelne v typicky folklórnom prostredí predvádza súbor návštevníkomživot a zvyky turčianskeho ľudu v choreografických hudobno-spevácko-tanečných celkoch.
K naštudovaným choreografiám patria: Na dedinskom dvore, Z jarmoku, Drotári idú, Vianoce v Turci, Jarné hry detí, Ďakujeme ti, zemička, Pekári, Na cigánsku nôtu a pod...
Túžbou detí i vedúcich je rozdávať radosť svojím spevom a tancom nielen u nás, ale i za hranicami našej vlasti.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Kontakt

DFS Lúčik a FS Slnovrat

ZUŠ.Turčianske Teplice
Horné Rakovce1440/29
Turčianske Teplice
039 01